Uutiset

10.8.2022


Muovi- ja pakkausmaailman  seminaarit sekä muut koulutustapahtumat  olivat korona-ajan tauolla, mutta onneksi alan monimuotoiset webinaarit ja  ”teams”-kokoukset ovat olleet kasvavassa määrin korvaavina toimijoina.


Muovi- ja pakkauskehityksen teemoina ovat olleett kiertotalous sekä hiilineutraalisuus. Muovien ja muovinkäytön   ”ajavana voimana” on edelleen  EU:n muovistrategia, jonka olennainen säännös koskee käytettyjä muovipakkauksia.  Jo vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että pakkaukset ovat uudelleen käytettäviä  tai helposti ja taloudellisesti kierrätettäviä.


Kevään aikana EhoPlace osallistui erilaisten kehitysprojektien webinaareihin, joista mainittakoon muutama:


- Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen rahoittama tutkimushanke ”Package-Heroes”, jossa mukana VTT:n lisäksi ovat LUKE, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi.


- Business Finland valitsi  Borealiksen  SPIRIT-ohjelman  (Sustainable Plastic Industry Transformation) ns ”Veturi”-projektiksi. Spiritin aloitusseminaari pidettiin 7.6.2022.


EhoPlacen esittämää “Muovit ja Ympäristö” –luentosarjaa on täydennetty ja sisältö muutettu ajankohtaisemmaksi.  Otsikko on jo sinänsä hyvin haastava: ”Paperi-, kartonki-, selluloosa- vai muovipakkaus? Onko selkeitä vastauksia vai ratkaiseeko kiertotalous? ”
Ukrainan sodasta on tullut samalla myös energia-sota.  Meillä Suomessakin pohditaan taas turpeen käyttöönottoa. Tätä liittyen EhoPlacen Erkki Laiho kirjoitti sekä MuoviPlast- että Pakkaus-lehteen kolumnit, joissa pohditaan mahdollisuutta laskea myös muovien poltto (energian talteenottoa)  materiaalin kierrätykseksi.  Jos myös kemiallisesta kierrätyksestä syntyvä öljymäinen jae hyväksyttäisiin energia kierrätykseksi, säästettäisiin muovipakkausjätettä koskeva ns. haittavero, joka määräytyy kiertämättä jääneen jätteen tonnimäärän mukaisesti (0,80 € /t).
19.8.2021


Muoviteollisuus ry sekä kaikki rakennusalan toimijat allekirjoittivat joulukuussa 2020 vapaaehtoisen "Rakentamisen muovit green-deal sopimuksen", jonka tarkoituksena on saada aikaan rakentamisessa käytettävien muovien järjestelmällinen kierrätys. Alkuvaiheessa käsitellään muovikalvoja, niiden käyttöä rakentamisessa sekä niiden kierrätysmahdollisuuksia erityisesti rakennusmateriaalien pakkausten osalta.

Jotta sopimuksen haasteelliset tavoitteet voitaisiin toteuttaa, on koko tomialalle ja toimitusketjulle järjestettävä osaamista rakentamisen muovikalvoista sekä niiden kierrätysmahdollisuuksista.

 Tähän tarkoitukseen Motiva Oy on laatimassa verkkopohjaisia koulutusmoduuleja, jotka julkaistaan Motivan sivustolla. EhoPlace Oy on ollut mukana koulutuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. EhoPlace on laatinut laajan PowerPoint-pohjaisen koulutuspaketin, josta Motiva kokoaa tarvittavat tiedot työnjohtotasoiseen verkkokoulutukseen. Tärkeimpiä osioita esityksessämme ovat pakkausmenetelmät eri tuoteryhmille  (10 tuoteryhmää), niissä käytettävät kalvomateriaalit ja mahdollisuudet uusiomuoville. Olemme laatineet myös perustan jatkokoulutukseen, joka käsittelee muovien perusasioita, nimikkeistöä, eri muovilajien tunnistamista sekä niiden käyttöä rakentamisessa. 

On ilo olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta!


____________________________________________________________________________________ 


30.1.2021


Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen EhoPlace Oy:n  koulutus- sekä luentotilaisuudet ovat edelleen tauolla, mutta muutoin toimimme normaalisti.


___________________________________________________________________________________________________


1.9.2019

 

Toukokuussa 2019 oli kaksi merkittävää alan tapahtumaa, joihin EhoPlacen Erkki Laiho osallistui:

  1.  Muoviyhdistys ry, Ekstruusio Päivät, Riihimäki, 14.-15.5. 2019.
  2. TAPPI, 17 th European PLACE Conference, May 20-22, 2019, Porto, Portugal

 

______________________________________________________________________

 12.6.2019

Muoviyhdistys Ry:n järjestämä jokavuotinen ”MuoviSki”- tapahtuma oli poikkeuksellisesti Saksassa Garmisch Partenkirchenissä 7.-10.2.2019. Menomatkalla tutustuimme myös Kraus Maffein tuotantolaitoksiin ja teknologiakeskukseen Münhenissä. Seminaarin ohessa oli halukkailla mahdollisuus lasketella kuuluisassa hiihtokeskuksessa sekä kävellä kaupungilla alppimaisemia ihaillen. EhoPlacen Erkki Laiho piti esitelmän aiheesta: Monikerrosratkaisujen historia, nykytila ja tulevaisuus; eli: Monikerroksiset muovipakkaukset kiertotalouden pyörteissä”

 

____________________________________________________

 

1.11.2018

Tämän vuoden ehkä keskustelluin aihe niin meillä kuin muuallakin on kohdistunut muoveihin,  niiden käyttöön, kierrätykseen ja erityisesti kertakäyttöpakkausten aiheuttamiin ongelmiin.  Varsinkin mediassa on ollut paljon virheellistäkin tietoa näistä asioista,  eikä muoviteollisuuden asiantuntijoita olla aina kuunneltu.

EhoPlace on omalta osaltaan osallistunut keskusteluihin, alan konferensseihin sekä tapahtumiin, joissa asioita on käsitelty realiteetit huomioiden ilman ”muovifobian” aiheuttamia tunteita. Olemme olleet mukana mm. seuraavissa tapahtumissa:

-Maaliskuu,  Amsterdam; “ACI’s 3rd European Food & Beverage Plastic Packaging Conference”

-Kesäkuu, Helsinki; Suomen Pakkausyhdistys ry:  “Muovipakkaukset - tuliko hyödykkeestä haitake”

-Lokakuu, Oslo; Norner AS: ”The FuturePack Conference”

Jokaisessa tapahtumassa on tuotu esille EU:n muovistrategian merkitys kansallisiin alan organisaatioihin ja toimenpiteisiin. Omien toimien lisäksi korostetaan myös globaalista vastuuta muovipakkausten kierrätyksen järjestämiseksi niissä maissa, joissa jätehuolto on kehittymätöntä.

Ympäri maailmaa pohditaan myös keinoja, joilla roskaantuminen ja muovien aiheuttamat ympäristöongelmat saataisiin ratkaistua. Suomessa työryhmä antoi kehitysehdotuksille nimen ”Muovitiekartta”, joka julkaistiin 16.10.2018.

Tilanne muuttuu ja parannuksia tapahtuu  vauhdilla.  Erkki Laihon Empack-messujen esitelmä otsikolla: ”Pakkausmuovit hyvässä ja pahassa - Eli kuluttajat kiertotalouden pyörteissä” on nyt  paisunut 160 sivuiseksi. Esitelmä on saanut hyvän vastaanoton eri yrityksissä ja yhteisöissä.

 

 

20.11.2017

 

 

EhoPlacen Erkki Laiho piti 11.10.2017 EMPACK2017 messujen yhteydessä esitelmän otsikolla:

 ” Muovit pakkauksissa ovat sittenkin tarpeellisia ja täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset”

Lähinnä Aasian kehittymättömän jätehuollon ja runsaan asukasmäärän vuoksi meret saastuvat jätteistä ja kemikaaleista. Muovit kevyinä materiaaleina jäävät kellumaan lautoiksi ja aiheuttavat merien näkyvän ongelman ja muutoksia blanktoniin.  EU:ssa tämä ongelma heijastuu muovivastaisuutena, josta seurauksena on ollut perusteeton muovien käytön rajoittaminen. Esitelmässä tuotiin esiin myös  meidän suurin ongelma;  ruokahävikki ja miten sitä voidaan vähenttää estämällä hapen pilaava vaikutus oikeilla muovilajikkeilla sekä sopivilla yhdistelmätuotteilla: esimerkiksi paperi/kartonki ja muovi.

Esitelmöitsijä oli myös huolissaan siitä,  että kuluttajien neuvonnan ja valistuksen sijaan käytetään häikälemättä markkinoinnissa terminologiakikkailua (bio- , eco-, hiilijalanjälki, kiertotalous jne) ja muovivastaisuutta jopa myyntivalttina.

Esitelmä on saanut hyvää palautetta ja EhoPlace on käyttänyt koulutuksissaan tätä perusluentona otsikolla:     

” Pakkausmuovit Hyvässä ja Pahassa  - mitä jokaisen kuluttajan tulisi tietää muoveista”

 

 

___________________________________________________________________________________

 

16.9.2017 

Easyfairs Finland järjestää kansainvälisen pakkausalan ammattitapahtuman, EMPACK 2017, Helsingin Messukeskuksessa 11.-12.10.2017. Kahdella messulavalla pidetään seminaariluentoja alan viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuuden näkymistä. Perinteiseen tapaan EhoPlace Oy on mukana tuomassa Empack Areenalle pakkaus- ja muovialan huippuluennoitsijoita.

Katso linkki alla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3.4.2017

Perinteisen Muovi&Kumi messujen sijaan järjestetään nyt Lahdessa 20.-21.4.2017  muovi-ja pakkausalan yhteismessut nimeltään Muovi&Pakkaus. Uudistus on hyvä ja toivottu, sillä käytetäänhän muoveista lähes 40% pakkauksiin.

Bio-ja kiertotalous, sekä muut muoveihin liittyvät ympäristökysymykset ovat hyvin esillä niin messuilla kuin messujen aikana järjestettävissä seminaareissa ja puheenvuoroissa.

EhoPlacen Erkki Laiho pitää ohjelmalavalla perjantaina 21.4. klo 12:00 alkaen puheenvuoron, jonka aiheena on: ”Muovipakkaukset - kuluttajien riesa vai välttämätön vaihtoehto”. Tervetuloa kuuntelemaan!

Linkki:

http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/muovipakkaus-2017

______________________________________________________________________________________

 

1.12.2016

TEKES on käynnistänyt kokeilun Innovaatiosetelistä. Tämä Innovaatiosteli on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, ja ovat valmiita hankkimaan ulkopuolista palvelua innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

EhoPlace Oy on rekisteröitynyt innovaatioseteli-toimintaan palveluntarjoajaksi. Näin ollen yritykset voivat ostaa uutta tietoa ja osaamista EhoPlacen asiantuntijoilta käyttämällä 5 000 euron arvoista Innovaatiseteliä, jonka TEKES myöntää hakemuksen perusteella.

Lisätietoja linkistä:

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

___________________________________________________________________________________________________

 

5.9.2016

Düsseldorfissa järjestetään perinteinen, maailman suurin muovi-ja kumialan messutapahtuma K-2016 19. - 26.10 2016. EhoPlace Oy:n Erkki Laiho on tavattavissa LUCOBIT AG:n osastolla halli 5/stand E20 keskiviikkona 19.10. iltapäivällä sekä torstaina 20. ja perjantaina 21.10.aamupäivällä. Tervetuloa juttelemaan!

Katso linkki:

http://www.k-online.com/

_____________________________________________________________________________________________________


6.7.2016

Olemme kesälomalla, palaamme 2.8.2016. Tarvittaessa tavoitat meidät puhelimitse numerosta 040-517 7525.

HYVÄÄ KESÄÄ!

______________________________________________________________________________________________________


22.6.2016

EhoPlace Oy on avannut uudet nettisivut.

Kiitos kun vierailit sivuillamme!

_____________________________________________________________________________________________________

 

9.6.2016

Helsingin messukeskuksessa järjestetään perinteiset neljän ammattialan messut 20. - 22.9.2016

PacTec & PlasTec & FoodTec & SignTec

Tällä kertaa pakkaus- ja muovialan esitelmät pidetään messulavalla. EhoPlace Oy on mukana järjestämässä esiintymislavan ammattiluentoja.

Linkki tapahtumaan:

pactec2016.jpg